آمریکا بیماران ایرانی را هدف قرار داده است
آمریکا بیماران ایرانی را هدف قرار داده است
وزیر بهداشت کشور، در پیامی در توییتر خود به تاثیرات تحریم آمریکا روی مواد دارویی کشور اشاره کرد.

به گزارش شمس، وزیر بهداشت کشور، در پیامی در توییتر خود به تاثیرات تحریم آمریکا روی مواد دارویی کشور اشاره کرد و نوشت:

تقریبا تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی به نوعی با مشکل تحریم مواجه شده است.

اما در وزارت بهداشت تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلی از این بابت متوجه مردم نشود و از هر طریق ممکن، تامین دارو انجام می‌شود.