آغاز عملیات خاکبرداری برای اجرای پروژه ساماندهی باغ دوکمال
آغاز عملیات خاکبرداری برای اجرای پروژه ساماندهی باغ دوکمال
شهردار منطقه ۱ تبریز از آغاز عملیات خاکبرداری برای اجرای پروژه ساماندهی باغ دوکمال خبر داد.

به گزارش شمس، رضا پاک نهاد ادامه داد: با توجه اجرای طرح ساماندهی محوطه باغ دوکمال و تکمیل رواق های آن، فاز اول عملیات شامل خاکبرداری محوطه آغاز شد.

شهردار منطقه ۱ گفت: جایگاه مقبره دو کمال دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی ویژه ای است و همین امر باعث می شود تا با حساسیت خاصی اقدامات اصلاحی در این مکان انجام شود.

پاک نهاد اشاره کرد: عملیات ساماندهی محوطه باغ دوکمال با طراحی خاص این مکان در جهت حفظ و احیای بافت تاریخی آن انجام می شود و کارشناسان مربوطه نیز در خصوص اجرای پروژه نظارت دارند.