آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیست محیطی شهرداری تبریز/ قرارگاه خاتم مجری این پروژه است
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیست محیطی شهرداری تبریز/ قرارگاه خاتم مجری این پروژه است
اسحقی گفت: عملیات اجرایی توسعه مرکز دفن بهداشتی پسماند و تکمیل تصفیه خانه مرکز دفن زباله آغاز می‌شود.

به گزارش شمس، محمد حسین اسحقی با بیان این خبر اظهار داشت: در اجرای این پروژه سلول‌های یک تا پنج مرکز دفن بهداشتی پسماند خاکبرداری یا احداث و در کنار آن، تصفیه خانه مرکز دفن زباله نیز تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه سلول شماره ۱ مرکز دفن بهداشتی پسماند شهرداری تبریز در حال تکمیل است، عنوان کرد: به دنبال آن، احداث سلول های شماره ۲ و ۳  در اولویت قراردارد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز در خصوص تکمیل تصفیه خانه مرکز دفن زباله نیز گفت: تصفیه خانه شیرابه موجود در مرکز دفن مطابق با استانداردها است اما میزان شیرابه تولیدی در این مرکز پاسخگو نبوده و باید نسبت به تکمیل آن اقدام شود.

وی ارزش این قرارداد را ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این پروژه مهمترین و بزرگترین پروژه زیست محیطی شهرداری تبریز محسوب و به صورت EPCF از طریق قرارگاه خاتم اجرا می‌شود.

اسحقی ادامه داد: نظارت بر اجرای این پروژه نیز به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز واگذار شده و امیدواریم تا پایان سال شاهد اجرای کامل و بهره‌برداری از این پروژه مهم باشیم.