آغاز تعطیلات تابستانی شورای شهر تبریز
آغاز تعطیلات تابستانی شورای شهر تبریز
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از آغاز تعطیلات دو هفته ای اعضا شورای اسلامی شهر تبریز در نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.

به گزارش شمس، کریم صادق زاده گفت: تعطیلات دو هفته ای اعضا شورا از امروز آغاز شده و جلسه ی بعدی شورای اسلامی شهر تبریز، روز یکشنبه هفتم مهر ماه برگزار خواهد شد.

وی ابراز کرد: بر اساس ماده ۲۳ و ۲۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۲۴ فروردین سال ۷۸ وزارت کشور ، اعضای شورای شهر می توانند در طول سال، به مدت سی روز از تعطیلات بهره مند شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: در همین راستا جلسات شورای اسلامی شهر تبریز در نیمه دوم شهریور با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز تعطیل خواهد بود.

وی تاکید کرد: برگزاری هر جلسه ی فوق العاده ای در زمان تعطیلات، توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز اطلاع رسانی خواهد شد.