آغاز اجرای عملیات تعریض خیابان «ساری زمی»
آغاز اجرای عملیات تعریض خیابان «ساری زمی»
عملیات اجرای تعریض خیابان ساری زمی (حد فاصل میدان پلیس تا ساری زمی) در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۲ تبریز آغاز شد.

به گزارش شمس، تعریض این خیابان با هدف رفع مشکلات ترافیکی و ایجاد سهولت در تردد شهروندان با ۵۵۰ متر طول و ۹ مترعرض اجرا می شود.

همزمان با اجرای عملیات تعریض خیابان ساری زمی، دیوار آجری اراضی دانشگاه نیز بصورت موازی تکمیل می شود.

گفتنی است اجرای عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدول کشی و تکمیل دیوار آجری در مجموع هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال در برخواهد داشت.