آراء ۱۷ صندوق ابطال شد
آراء ۱۷ صندوق ابطال شد

برخی از اعضای هیئت نظارت و نمایندگان کاندیداهای معترض از ابطال آراء فاقد مهر خبر می‌دهند.

به گزارش شمس، برخی از اعضای هیئت نظارت و نمایندگان کاندیداهای معترض در روند بررسی اعتراضات کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز و بازشماری آراء دستی از ابطال آراء ۱۷ صندوق به‌دلیل نبود مهر هیأت نظارت و عدم تایید آن‌ها، خبر می دهند تا تعداد آراء برخی کاندیداها دستخوش تغییر شود.‌

اخبار واصله به تحریریه شمس نشان می‌دهد باوجود ابطال تعدادی از آراء نتایج اولیه تغییر زیادی نکرده است و تنها احتمال جابجایی منتخبین سیزدهم و چهاردهم بایکدیگر وجود دارد که در صورت تحقق آن یاسین بجانی بجای اسماعیل چمنی در جمع ۱۳ نفره شورا حاضر خواهد شد.

انتهای پیام/