آتش سوزی کارگاه تولیدی روغن در پلیس راه تبریز- صوفیان اطفاء حریق شد
آتش سوزی کارگاه تولیدی روغن در پلیس راه تبریز- صوفیان اطفاء حریق شد
آتش سوزی کارگاه تولیدی روغن در پلیس راه تبریز-صوفیان اطفاء حریق شد.

به گزارش شمس، عصر دیروز وقوع آتش سوزی نسبتا شدیدی در کارگاه تولیدی محصولات روغن در مسیر پلیس راه تبریز – صوفیان، آتش نشانان ۳ ایستگاه آتش نشانی جهت اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شدند.

این آتش سوزی به سرعت در حال گسترش و سرایت به انبار کاغذ مجاور کارگاه بود که با تلاش تیم های عملیاتی مهار و یک دستگاه خودرو سواری پارک شده در بیرون از سوله نیز به دلیل شدت حریق کارگاه، طعمه حریق و در آتش سوخت.

در این آتش سوزی یکی از افراد کارگاه در داخل سوله گرفتار شده بود که با تلاش آتش نشانان نجات یافت.