روستای زیبا و سرسبز لیقوان در استان آذربایجان شرقی | فیلم | شمس نیوز