نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی | شمس نیوز