نشست خبری سازمان تبلیغات استان آذربایجان شرقی | شمس نیوز