میزبانی تبریز از مسابقات تکواندو بزرگسالان کشور | شمس نیوز